Freestyle Holland

topbanner_-combi-frontflipF
topbanner_-nieuwepakken
topbanner_-cross
topbanner_-floran
topbanner_-stan
topbanner_ combi buckels
topbanner_-rookies
topbanner_ NK

Hieronder zijn de foto's te vinden van het bezoek van enkele pieten aan de Freestyle Holland training van 31 november jl. 

Dank voor "Moeke" voor het schieten van de leuke foto's